Til hovedsiden

Årsmøte 2007

Besøk vår hovedorganisasjon - Det frivillige skyttervesen

 

Besøk Romsdal skyttersamlags hjemmesider

Referat Årsmøte i

Tresfjord Skytterlag

Avholdt Onsdag 21. november 2007 kl. 19.00

På Handi Norge AS Tresfjord møterom

De som møtte;

Hans J. Frostad, Kato Sætre , Alf Henrik Håker, Jan I. Daugstad, Sigbjørn Solholm. Lasse Bruaset , Erlend Overaa.

 

Sak 1.   Hans Jakop åpna møtet

 

Sak 2.   Hans Jakop vart vald til ordstyrar

  Lasse Bruaset vart vald til referent

Sak 3.   Innkalling og sakliste vart godkjent utan merknad

 

Sak 4.   Godkjenning av årsmeldingar;

  Årsmelding for hovedstyret vart lagd fram, utan merknad

  Årsmelding for Jegergruppa vart lagd fram, utan merknad

  Årsmelding for ungdomsgruppa vart lagd fram, merknad.

Erlend Overaa hadde merknad til ungdomsgruppa. Han har ikkje vore kontaktet angåande rekrutt-trening. Han vil være med å lære opp foreldre og andre instruktørar til rekrutt- trenningane. Det vart lagt fram forslag om å ha kretstemner, kun på 100M for å få betre tid til å ta seg av rekruttane.

Årsmeldingane godkjente med disse endringar.

 

Sak 5.   Fastsette medlemskontigent 2008.

  Samme som for 2007

Sak 5.1.   Satser for storviltprøva 2008

  Samme satser som for 2007

Sak 5.2   Sette opp skytetider for bruk av skytebana 2008.

  Samme dager som for 2007

 

Sak 5.3.   Terminliste for 2008

  Styret får fullmakt til å sette opp terminliste 2008

Sak 6.   Innkomne saker

  Ingen innkomne saker

Sak 7.   Godkjenning rekneskap og budsjett

Styret får fullmaakt til å godkjenne rekneskapen og budsjettet etter nokre forandringar og ettersyn av revisorar.

Sak 8.   Valg.

   Hovedstyret

  Formann     Hans J. Frostad   valgt for 1 år

  Styremedlemmar   Sindre Lindset     valgt for 2 år

          Alf H. Håker     på valg 2008

          Lasse Bruaset     på valg 2008

          Øystein Gjul     valgt for 2 år

  1. Varamedlem     Sigbjørn Solholm   på valg 2008

  2. Varamedlem     Tor Elling Kjersem   valgt for 2 år

   Hovedstyret konstituerer seg selv på første styremøte.

 

   Ungdomsutvalget;

  Formann     Jan I. Daugstad   valgt for 2 år, ett år som formann

  Medlemmar     Einar Martin Vike   på valg 2008

          Kato Sætre     valgt for 2 år

  

   Kirsti Øvstedal og Anne Kjersheim skal være med å hjelpe ungdomsgruppa.

 

   Jegergruppa;

  Formann     Kato Sætre

  Medlemmar     Sigbjørn Solholm

          Geir Hoel

          Anna Hoel

          ?       

          ?

  Reserve       ?

  Reserve       Lasse Bruaset

  

   Ammoforvaltar    Alf H. Håker     på valg 2008

   Revisorar     Jorunn Frostad

          Erlend Overaa

   Valgkomite

          Geir Hoel

          Halvor Nerem

          Jon Petter Syltebø

Sak 9.   Val av utsending til ombudsmøte.

          Hans Jakop Frostad

          Alf Henrik Håker

          Erlend Overaa

Sak10.   Avslutning, møte slutt 22.00.