Tilbake til hovedsiden

Tillitsvalgte 2008

Besøk vår hovedorganisasjon

Besøk Romsdal skyttersamlags hjemmesider

Hovedstyret - OBS! Bytt ut (æt) med @

Hans Jakop Frostad E-postadr.: hans.jakop.frostad(æt)xi.no

Formann
Sindre Lindset Styremedlem
Alf-Henrik Håker E-postadr.: callisto(æt)adsl.no Styremedlem
Lasse Bruaset E-postadr.: lbruaset(æt)xi.no Styremedlem
Øystein Gjul E-postadr.:ogjul(æt)xi.no Styremedlem
   
Sigbjørn Solholm E-postadr.: sisol(æt)c2i.net 1. varamedlem
Tor Elling Kjersem  E-postadr.: tor.elling(æt)christie.no 2. varamedlem
 
Ungdomsutvalget  

Jan Inge Daugstad E-postadr.: jan.inge.daugstad(æt)online.no

Formann       
Einar Martin Vike

Medlem

 
Kato Sætre Medlem  
Jegergruppa  

Kato Sætre E-postadr.: ksaetre(æt)online.no

Formann

Sigbjørn Solholm E-postadr.: sisol(æt)c2i.net

Medlem

Geir Hoel E-postadr.: gphoel(æt)start.no

Medlem

Anna Hoel  E-postadr.: annahoel(æt)start.no

Medlem  

Harald Øvstedal

----"----