Til hovedsiden

ÅRSMØTE 1.12.2010

Besøk vår hovedorganisasjon

 

Referat årsmøte i Tresfjord Skytterlag 2010

1.12.2010

På Etac AS Tresfjord Møterom

Til stades:

Tor Elling Kjersem, Erlend Overaa, Svein Kjersheim, Kato Sætre, Geir Hoel, Egil Lindset, Jan Inge Daugstad, Alf H. Håker, Tor Inge Daugstad, Hans J. Frostad, Lasse Bruaset, Kirsti Øvstedal.

Sak 1: Opning. Hans J. opna møtet.

Sak 2: Val av ordstyrar, skrivar og to til å skrive under møteboka.

Ordsstyrar:   Hans J. Frostad

Skrivar:   Lasse Bruaset

Til å skrive under møtebok: Alf H. Håker og Tor Inge Daugstad

 

Sak 3: Godkjenning av innkalling og sakliste: Godkjend utan merknad

Sak 4: Godkjenning av årsmeldingar.

  Årsmelding fra hovedstyret vart opplest og godkjend utan merknad

  Årsmelding frå Ungdomsgruppa vart opplest og godkjend utan merknad

  Årsmelding frå Jegergruppa vart opplest og godkjend utan merknad

 

Sak 5:   Fastsette medlemskontigent.

  Styrets forslag som før, 18 år og eldre 250,- kr.

        17 år og yngre 100,- kr

  Styrets forslag vedtatt.

 

Sak 5.1:   Satser for storviltprøve. Styrets forslag som før.

  Oppskyting medlemar kr. 50,- for to forsøk

  Ikkje medlemmar kr. 100,- for to forsøk

  Kr. 20,- pr.forsøk utover dette.

  Treningsavgift for ikkje medlem: kr. 75,- pr.kveld

  Styrets forslag vedtatt med følgande endringar:

  Oppskytingsavgift skal vere pr. våpen.

Styret får fullmakt til å fastsette treningsavgift for ikkje medlemmar som trener jamnleg på bana.

 

Sak 5.2:   Terminliste for 2011: Styrets forslag: Årsmøte gir styret fullmakt til å setje opp terminliste

  for 2011. Styrets forslag vedtatt.

 

Sak 5.3:   Oppsett for trening og bruk av bana 2011.

  Årsmøte gir styret fullmakt til å utarbeide oppsett.

 

Sak 6:   Innkomne saker:

Sak 6.1:   Det er innkommet div saker frå samlaget som dei ønskar uttalelser og kommentarer til.

Årsmøtet vil at lagskytingar ikkje skal takast vekk frå samlagstevnt bane, felt og 15m.

 

Sak 6.2:   Skroting av gamle 22 våpen på våpenkortet.

  Styret får fullmakt til å kvitte seg med dei våpen som er utdatert.

 

Sak 6.3:   Årsmøtet støttar samlagets si innstilling om at 5,56 kaliber ikkje innført i DFS.

 

Sak 7:   Godkjenning av rekneskap og budsjett.

  Rekneskapen vart lagt fram, den er ikkje revidert.

  Styret får fullmakt til å godkjenne rekneskapen når den er revidert.

  Budsettet vart lagt fram og godkjend med mindre endringar.

 

Sak 8:   Val:

  Hovedstyret:

  Formann:   Hans Jakop Frostad   gjennvalg 1 år

  Medlem:   Sindre Lindset     1 år igjen

  Medlem:   Tor Inge Daugstad   1 år igjen

  Medlem:   Erlend Overaa     gjenvalg 2 år

  Medlem:   Lasse Bruaset     gjenvalg 2 år

  1 vara:   Lars Gunnar Lund     2 år

  2 vara:   Merethe Kjersheim   1 år igjen

  Ungdomsutvalg:

  Formann:   Kato Sætre     1 år igjen

  Medlem:   Kirsti Øvstedal     gjenvalg 2 år

  Medlem:   Svein Kjersheim     1 år igjen

 

  Jegergruppa:

  Formann:   Geir Hoel       Gjenvalg 1år

    Jegergruppa ordanr med medlemmar sjølv

  Revisorar:   Alf Henrik Håker

    Jorun Frostad

  Valkomite:

    Halvor Nerheim

    Jan Inge Daugstad

    Tor Elling Kjersem

 

  Ammoforvaltar: Blir valt av styret

 

Sak 9: Val av utsendingar til ombudsmøtet.

    Hans Jakop Frostad

    Erlend Overaa

    Egil Lindset

 

Sak 10: Avslutning: Møtet slutt 21.00

 

Tor Inge Daugstad           Alf Henrik Håker

  Sign.               Sign.