Tilbake til hovedsiden

Tillitsvalgte 2010

Besøk vår hovedorganisasjon

Besøk Romsdal skyttersamlags hjemmesider

Hovedstyret - OBS! Bytt ut (æt) med @

Hans Jakop Frostad E-postadr.: hans.jakop.frostad(æt)xi.no

Formann
Sindre Lindset Styremedlem
Erlend Overaa E-postadr.: erlov(æt)online.no Kasserer
Lasse Bruaset E-postadr.: lbruaset(æt)broadpark.no Styremedlem
Tor Inge Daugstad Styremedlem
Lars Gunnar Lund 1. varamedlem
Merete Kjersheim 2. varamedlem
Ungdomsutvalget  

Kato Sætre

Formann       
Kirsti Øvstedal

Medlem

 
Svein Kjersheim Medlem  
   
Jegergruppa    

Geir Hoel

Formann

I flg. årsmøtevedtak skal jegergruppa finne nødvendige medlemmer selv

Medlem