Tilbake til hovedsiden

Tillitsvalgte 2012

Besøk vår hovedorganisasjon

Besøk Romsdal skyttersamlags hjemmesider

Hovedstyret - OBS! Bytt ut (æt) med @

Hans Jakop Frostad E-postadr.: frostad(æt)broadpark.no

Formann
Sindre Lindset Styremedlem
Bilde ikke tilgjengelig!
Erlend Overaa E-postadr.: erlend(æt)rauma-regnskapsservice.no Kasserer
Lasse Bruaset E-postadr.: lbruaset(æt)broadpark.no Styremedlem
Bjørnar Daugstad Styremedlem
Lars Gunnar Lund 1. varamedlem
Merete Kjersheim 2. varamedlem
Ungdomsutvalget  

Kato Sætre

Formann       
Kirsti Øvstedal

Medlem

Svein Kjersheim Medlem
   
Jegergruppa  

Geir Hoel

Formann

I flg. årsmøtevedtak skal jegergruppa finne nødvendige medlemmer selv

Medlem