Til hovedsiden

ÅRSMØTE 2017

Besøk vår hovedorganisasjon

 

 

Referat fra ekstraordinært årsmøte 06.04.2018 finner du HER!

*********************

Det blir avholdt ekstraordinært årsmøte fredag 6. april kl. 19:00!

Fullstendig innkalling finner du HER!

*********************

Hans Jakop Frostad ble gjenvalgt til formann i skytterlaget for 2018.

 

Kato Sætre ble gjenvalgt som formann i ungdomsgruppa,

og får med seg Tor Elling Kjersem og Inga Horntvedt Thorsen.

 

Geir Hoel ble gjenvalgt som Jegergruppas formann.

 

Valg på resten av hovedstyret og øvrige tillitsvalgte blir utsatt til ekstraordinært årsmøte etter nyttår.

 

Vi oppdaterer dette så snart det foreligger nytt valg.

 

 

*****************************

ÅRSMØTE TRESFJORD SKYTTERLAG

Søndag 3. desember kl. 18:00

På Etac Bil AS i Tresfjord

 

Saker som medlemmer ønsker behandlet må være

styret i hende senest 26. november.

E-post: tresfjord@skytterlag.no

 

Liste over tillitsvalgte på valg/ikke på valg på årsmøtet finner du HER!