Til hovedsiden

Formannsmøter - Søndre krets

Besøk vår hovedorganisasjon

 

Her finner du referater fra formannsmøtene i Søndre krets av Romsdal skyttersamlag

 

 

2015
2018
2020          

 

 

******************************************************************

Formannsmøtet i Søndre krets 28. mai 2020 har fastsatt ny lokal terminliste for 2020.

Se møtereferatet HER!

 

******************************************************************

Formannsmøte 18. mars 2019 - se møtereferat HER!

******************************************************************

Formannsmøte i Søndre krets 16. oktober 2017 - se referat HER!

******************************************************************

Søndre krets avholdt medlemsmøte 7. mars 2016 - se HER!

******************************************************************

Formannsmøtet 2014 ble avviklet 19. mars!

Referat fra møtet finner du HER!

 

******************************************************************

 

 

Kretsmøte Søndre Krets hos Etac,Tresfjord 20.03.2012 kl. 19.00 21.30

Til stede var:

Hans Jakop Frostad Tresfjord
Erlend Overaa Tresfjord
Kato Sætre Tresfjord
Per Anders Gjermundnes Vågstranda
Osvald Hjelset Vågstranda
Øystein Solbakken Vestnes
Rolf Gjelstenli Rekdal
Jo Salthammer Vestnes (kretsrepresentant i Samlagsstyret)

Sak 1
Terminliste

VM bane arr.:   Tresfjord skl.   Lørdag 1.september   Påmelding fra 13.00-14.00

VM felt arr.:   Vestnes skl.        Lørdag 21.april   Påmelding fra 13.00-14.00

VM 15m arr.:   Felles   Mandag 3. desember   Påmelding fra kl. 18.00
                      (hvis nødvendig, kan dette endres i neste kretsmøte)

Neste kretsmøte:   Tirsdag 13. november kl. 19.00 hos Etac, Tresfjord.

Sak 2
Avvikling av Vestnesmesterskap, oppretting av Søndre Krets mesterskap

Det ble vedtatt å avvikle Vestnesmesterskap og opprette Søndre Krets mesterskap, slik at stevnene er for hele kretsen.  Årets felt- og banemesterskap avvikles etter gjeldende statutter, men som Søndre Krets mesterskap.
Laga går gjennom statuttene i sitt styre, og nye statutter for Søndre Krets mesterskap vedtas i neste kretsmøte 13.11.12.

Sak 3
Rekruttering feltskyting


Det ble fremmet forslag om å se på mulighetene for å få til en lokal feltkarusell for rekrutteringsskytterne (finfelt) fom. 2013.  Karusellen bør være gjennomført før samlagsstevnet felt. Arrangement på lørdag eller søndag, der det innbys til instruksjon/innskyting først, og avsluttes med konkurranse. Bør legges vekt på å få dette til å bli sosialt. Det forutsettes «kafedrift» av god standard.

Laga må komme med innspill til statutter før neste kretsmøte, slik at saken kan tas opp til avgjørelse der.

Sak 4
Bedriftsserieskyting

Det vart bestemt å opprette en gruppe med ett medlem fra hvert lag (Rekdal, Tresfjord og Vestnes), til å se på hvordan en kan få til et arrangement i Vestneshallen, lignende den «Lagskyting for bedrifter» som Rauma Skytterlag har arrangert siste 3 år, med god respons. Styra i laga må ha utnevnt medlem til gruppa innen 15.april.
 
Det er to hovedsiktemål med arrangementet: Øke rekruttering blant voksne, og økonomisk utbytte for laga. Siden det her blir et arrangement med flere lag som arrangør, må gruppa legge stor vekt på å utarbeide forslag til en god fordeling av arbeidsoppgaver, og fordeling av inntekt utover det som går til dekning av kostnader Skytterhallen, premiering, markedsføring mv.

Gruppa har frist 15.juni til å legge frem utkast planer for videre behandling i laga.
Videre framdrift i saka styres av kretsrepresentant Salthammer, det bør være et siktemål at saka er avgjort til den tid laga starter ny innendørssesong.

Møtet hevet.

 

******************************************************************

 

 

Formannsmøte mellom formennene i Vestnes sk.l , Tresfjord sk.l og Rekdal sk.l. 19.01 2010

Tilstede var også repr. fra Jegergruppa i Tresfjord sk.l og Vestnes jeger og fisk.

 

Sak 1: Jegerfelt.

I forbindelse med utarbeidelse av nye statutter for Vestnesmesterskap ble det drøftet å skille ut jegerfelten (jegerklassen)som har gått i samme stevne som dfs feltskytinga.

Dette kan vere noe uheldigt med tanke på årstid.

Vjff. og jegergr.i Tresfj. ble enig om at i og med det ble arr. jegerfeltstevne både i Tresfjord, Fiksdal og Vestnes jff. bør disse ta på seg å arr. dette stevnet.

 

Sak 2: Statuttene i Vestnesmesterskapene.

Forslagene til nye statutter i de forskjellige VM som var kommet fra utvalget som ble valgt på siste formannsmøte, ble gått igjennom og justert noe. Dette blir sendt tilbake til utvalget til ny vurdering.

 

Sak 3: Protest på kåring av mester VM. Felt 2009

Det er kommet uttalelse fra Erlend Overå på avgjørelsen som ble fattet på forrige Formannsmøte.

Vi kan ikke se nye moment som er kommet inn i saka, noe som gjør at vi står ved avgjørelsen i møte 2.11 09. Dette skytteren til underretning.

 

 

Hans Jakop Frostad Knut Magne Gjelstenli Rolf Gjelstenli

 

******************************************************************

 

Formannsmøte Søndre krets av Romsdal skyttersamlag 2.11.2009

 

Til stede var: Osvald Hjelset, Vågstranda, Hans J. Frostad, Tresfjord,

Knut Gjelstenli, Vestnes, Rolf Gjelstenli , Rekdal, Per A. Gjermundnes, Vågstranda.

 

 

Sak 1. Forslag til nytt styremedlem i samlagsstyret m/ varamann.

Rolf Gjelstenli vil trekke seg etter 12 år i styret.

Saken ble gjennomdrøftet men vi kunne ikke komme fram til villige

kandidater.

 

Sak 2. Forslag til kandidater til utmerkelser i samlaget.

Formannsmøtet kunne ikke finne kandidater til dette.

 

Sak 3. Sikkerhet på skytebanene og rapport om tilstand.

Gjennomgåelse av rutiner og pålegg. Spesielt det med rapporter om tilstand.

 

Sak 4. Oppsett av Vestnesmesterskap:

15m:   Skytehallen   15. februar   kl. 18.00

Felt:   Rekdal skt.lag   11. april   Påmelding kl. 13.00 14.00

Bane:   Vestnes skt.lag   14. august   Påmelding kl. 13.00 14.00

 

 

Sak 5. Karusellskyting i s. krets.

Det ble drøftet om vi skulle prøve å få i gang igjen en eller annen karusellskyting i s.krets. Etter at Høstfeltkarusellen ble lagt ned, er det lite intern skyting i kretsen. For å prøve å få i gang noe igjen, skal vi forsøke med innendørs karusell i vinter, og kanskje spinne videre på den.

 

Etter sak 5 forlet Osvald Hjelset og Per A. Gjermundnes møtet.

 

Sak 6. Vedrørende protest på kåring av Vestnesmester i felt 2009.

Protesten ble nøye gjennomdrøftet. Vi kom til den konklusjon at vi ikke kan ta protesten til følge. Begrunnelse: Da vi i alle år har hatt regelen at mesterskapsomgangen ikke skal telle innertreff og heller ikke i ev. omskytinger, noe som har vert praktisert i alle år så lenge V.m. etter gjeldende statutter har vert arrangert, og som kan dokumenteres gjennom førte resultater i protokoll. Dette til orientering til gjeldende skytter.

 

Sak 7. Gjennomgang og ev. justeringer av statutter i Vestnesmesterskap.

  Til å utarbeide nye statutter ble følgende valgt:

  Trygve Nakken , Øystein Solbakken og Alf-Henrik Håker

  Alf-Henrik kaller sammen til møte.

  Statuttene bør være ferdig til VM 15m 15. febr. 2010

 

 

Osvald Hjelset Rolf Gjelstenli Knut Gjelstenli Hans J. Frostad