Til hovedsiden

Styret og tillitsvalgte 2021

Besøk vår hovedorganisasjon

 

Hovedstyret
   
Valgt for periode
Merknader
Formann Hans Jakop Frostad
2020-2021
hansjakop61[at]gmail.com
Kasserer Alf-Henrik Håker
2020-2022
callisto[at]mimer.no
Nestformann
Jøran Kjersem
2020-2022
Nestformann for 1 år dvs.: 2020
Styremedlem Sindre Lindset
2019-2021
Styremedlem
Martin Bjermeland
2019-2021
1. varamedlem Trond Lindset
2020-2021
2. varamedlem
Kirsti Øvstedal
2019-2021

Medlemmer som ønsker innsyn i møteprotokollene må sende e-post til: tresfjord@skytterlag.no for å få dette!

 

   
Valgt for periode
 
Formann Kato Sætre
2020-2022 (Formann for 2021)
katsaet[at]online.no
Medlem Tor Elling Kjersem
2019-2021
 
Medlem Inga Horntvedt Thorsen
2020-2021
 
Medlem Geir Falch
2021
 
Medlem Ingeborg Marie Oterhals Kjersem
2021
 
Medlem Liv Marit Sætre
2021
 
Medlem Benedikte Flate Falch
2021
 

 

   
Valgt for periode
 
Formann Geir Hoel
2020-2022
.geirhoel[at]skorgebo.net
Medlem Gruppa velger sjøl   .
. .   .

 

Revisorer
Øyvind Granberg
2020-2021
Knut Romestrand

2020-2021

 

Valgkommité
Ingen forslag til medlemmer i valgkommitéen.
Årsmøtet 2019 vedtok at Ungdomsgruppa og Jegergruppa skulle sende forslag til styret om hvert sitt medlem i valgkommiteen. Det var ikke kommet slike forslag til årsmøtet 2020.

 

Ammunisjonsforvalter
Hans Jakop Frostad
2020-2021

 

Banekontakt
Hans Jakop Frostad
2020-2021

 

Utsendinger til ombudsmøtet
Hans Jakop Frostad og eventuelt andre ut fra hva koronasituasjonen tillater.