Til hovedsiden

Ny våpenlov og forskrift f.o.m. 1. juni 2021

Besøk vår hovedorganisasjon

 

 

Skytterkontoret har sendt ut flg. e-post 1. juni 2021:

Til

Skytterlagene

Skyttersamlagene

Kopi: Norges Skytterstyre

Den nye våpenloven ble vedtatt i 2018. Stortinget vedtok i mars 2021 noen endringer i våpenloven, og ny våpenlov trer nå i kraft 1. juni sammen med ny våpenforskrift.  

Vi skrev en nettsak om dette rett etter at ny våpenforskrift ble vedtatt 7. mai, og har nå oppdatert denne. Det har vært en del spørsmål om nytt krav til alarm i ubebudde hus. I brev datert 31. mai har Politidirektoratet presisert at  eksisterende godkjenning  av oppbevaring i ubebudd bolig/hus (f.eks. skytterhus) også vil være gyldig etter 1. juni. Skytterlag som har godkjenning i dag trenger således ikke å søke om ny godkjenning før de ev. får flere våpen enn den gamle godkjenningen gjelder for.

Nettsaken finner dere her . Nettsaken inneholder noen vesentlige endringer, men det er viktig å sette seg inn i det nye våpenregleverket som er mer omfattende enn det gamle.

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål om det nye våpenregelverket.

Med vennlig hilsen

Det frivillige Skyttervesen

Jarle Tvinnereim

Generalsekretær

Telefon: +47 909 79 336

Økernveien 121, 0579 Oslo

E-post: jarle.tvinnereim@dfs.no  

Web:  www.dfs.no

***************

Våpenkontroll hos private våpeneiere i Møre og Romsdal!

(Publisert av Møre og Romsdal politidistrikt 25.05.2021)

Politiet forhåndsvarsler nå jegere og skyttere om våpenkontroller utover vår og sommer. Har du ikke et godkjent våpenskap for sikker oppbevaring av dine våpen? Da må du skaffe deg et slikt nå. Kontrollene er alt i gang på Nordmøre. Nå starter vi også i Romsdalen før Sunnmøre følger på.

Les mer om dette HER!