Til hovedsiden

Bane og anlegg

Besøk vår hovedorganisasjon

 

 

Skytterlaget har i 2019 inngått kontrakt Rune Nerheim om kjøp av grunnen der standplassbygningen står,

og en del område knyttet til dette.

I tillegg er det inngått bruksrettsavtale for 40 år om leie av grunn av Anders Skavnes,

og bruksrettsavtale for 40 år med Nerem Skogsveglag om bruk av vegen til skytebanen.

Du finner skytterlagets siste informasjon om ovenstående HER!

 

Vinteren/våren 2019 har det vært gjort en del arbeid med baneområdet.

Skogen bak skytterhuset er fjernet, og en stor plass er opparbeidet, i første omgang til parkeringsareal.

På sikt vil dette være en perfekt plass å sette opp et klubbhus, kanskje med innendørsbane i samme bygg.

Her er en del bilder fra arbeidet som er gjort så langt:

9. februar 2019

9. februar 2019

9. februar 2019

9. februar 2019

19. februar 2019

25. april 2019

25. april 2019

25. april 2019

28. april 2019

28. april 2019

28. april 2019

28. april 2019

28. april 2019

2. mai 2019

12. mai 2019

12. mai 2019

12. mai 2019

12. mai 2019

12. mai 2019

12. mai 2019

09.07.2019 - Arealet foran standplass planert