Til hovedsiden

VIKTIG INFORMASJON FRA DFS!

Besøk vår hovedorganisasjon

 

 

Norges Skytterstyre har vedtatt nye og innskjerpede regler for bæring av våpen utenfor standplass.

I Skytterstyrets møte den 21. og 22. september ble følgende vedtatt i sak 81: 

Skytterboka pkt. pk.t 8.122 Bæring av våpen, gis følgende innhold:

Ved bæring av våpen utenfor standplass, når dette ikke er i futteral eller i koffert, skal alltid munningen peke opp.

Sluttstykket skal være i bakre posisjon eller tatt ut.

Sluttstykkeadapter i rødt materiale kan benyttes for å beskytte låskassen.

Løse magasiner skal ikke være i våpenet. Magasinadapter i rødt materiale kan benyttes.

Det tillates å benytte ekstra reimfeste foran på våpenet, for feste av bærereim i våpen med reimfesteskinne.

Regelverket gjøres gjeldende fra 2015.

Hele referatet fra møtet kan du lese her.