Til hovedsiden
Klassesetting 2015

Besøk vår hovedorganisasjon

 

 

 

Klassesettingskravene for 2014 er sendt ut fra DFS - se HER!

 

Sak 74/2014 Klassesetting for 2015

Administrasjonen har sett på deltakerstatistikk fra samlagsstevner, landsdelskretsstevner og Landsskytterstevnet.

Det er slik administrasjonen ser det ingen grunn til å gjøre endringer i klassesettingspoengsummene til 2015. I noen grad er det diskusjon om nivået er riktig i forholdet mellom klasse 1 og 2, klasse 2 sitt opprykk til klasse 3, og nivået for klasse 3 og 5.

Administrasjonen ser det som et argument i seg selv å skape mest mulig ro om klassesettingspoengsummene, og ser ikke at det er vektige argumenter for å gjøre endringer. Det at de fleste poengsummer nå knyttes til hele 10-tall gjør det også forholdsvis enkelt å kjenne poenggrensene.

Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:

Klassesettingspoengsummene for sesongen 2014 beholdes uendret til sesongen 2015.

Vedtak:

Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.