Til hovedsiden

Koronapandemiens innvirkning på skytterlagets aktiviteter i 2020/2021/2022

Besøk vår hovedorganisasjon

 

 

 

Etter at koronapandemien slo til i Norge i mars 2020 kommer det stadig informasjon

om hvordan bl.a. skytterlagene skal forholde seg til trening og stevner.

********************

Her legger vi ut informasjon skytterlaget mottar:

14.12.2021:

Nye Koronarestriksjoner i DFS-aktivitetene f.o.m. 15. desember 2021 og inntil videre i 4 uker!

Se mer info på DFS-web!

 

 

********************

Følgende oppdaterte informasjon vedrørende koronasituasjonen i DFS kom i e-post 08.12.2021:

 

Til

Skytterlagene

Samlagene

 

Kopi: Norges Skytterstyre

 

Regjeringen la i går kveld fram nye nasjonale tiltak og anbefalinger for å bremse smitteutviklingen i det norske samfunnet. De nye restriksjonene får betydning for både gjennomføring av arrangementer og sammenkomster, og for utøvelse av fritidsaktiviteter for voksne. De nasjonale tiltakene trer i kraft fra og med 9. desember.

 

Det frivillige Skyttervesen har utarbeidet anbefalinger og regler tilpasset våre aktiviteter. Det er ikke alt som er avklart, og Helsedirektoratet arbeider med oppdatering av veilederen. DFS vil oppdatere koronavettreglene så snart vi får gjort nødvendige avklaringer.

 

DFS koronavettregler finner dere på denne lenken: https://dfs.no/info/sections/25055/articles

 

I artikkelen har vi også tatt inn nasjonale anbefalinger og regler som er relevante for DFS aktiviteter.

 

Med vennlig hilsen

Det frivillige Skyttervesen

 

Skytterkontoret

Telefon: 23 17 21 00

Økernveien 121, 0579 Oslo

E-post: firmapost@dfs.no

Web: www.dfs.no

 

********************

 

Sist endret: 21.januar 2021:

Informasjon om koronatiltak - dfs.no

 

*****************

Sist endret: 3.januar 2021:

Alle organiserte aktiviteter innendørs skal utsettes til etter 18. januar!!!

Oppdatert iht. til nasjonale regler som kom i dag, 3. januar, og ellers etter Norges Skytterstyres vedtak i sak 141/2020 . Endringer markert med rødt. Alle organiserte aktiviteter innendørs skal utsettes til etter 18. januar. Feltutvalget har utarbeidet egen koronaveileder for arrangører av feltskyting.

*****************

Sist endret : 28.11.2020. Oppdatert iht. til nasjonale regler, og etter Norges Skytterstyres vedtak i 114/2020. Endringer markert med rødt. Endringer omfatter åpning for feltskyting og feltstevner på samlagsnivå, og presiserig vedr. årsmøter og ombudsmøter.

Varighet av nåværende reglement:
Regelverket oppdateres fortløpende etter nasjonale bestemmelser. Norges Skytterstyre vil 17. desember komme med en ny vurdering av status/tiltak. 

1.5 Hovedregler:

  1. Lagsaktivitet:  Det er tillatt med kurs, møter, treninger, stevner, samlinger osv. på lagsplan (inkl. korrespondanseskyting/hjemmebaneskyting ). Innendørsstevner på samlagsnivå og oppover er ikke tillatt. Skyttere som trener med andre lag enn sitt hjemmelag kan også delta der de normalt trener.
    Feltskyting og feltstevner  er tillatt på samlagsnivå. For info om møter, kurs og samlinger for flere skytterlag/på samlagsnivå og oppover se avsnitt 1.7.

1.7 Arrangementer: Presiseringer, råd og unntak

  1. Åpne innendørsstevner er ikke tillatt til i første omgang 31. desember. 
  2. Feltstevner  kan gjennomføres på samlagsnivå fram  til i første omgang 31. desember .
  3. Unngå betaling med kontanter, bruk VIPPS eller andre elektroniske løsninger.
  4. Årsmøter kan avholdes på nett, eller gjennomføres som fysisk møte med forhåndspåmelding når man er sikre på at årsmøtet kan gjennomføres i samsvar med gjeldene smittevernregler.
  5. Ombudsmøter gjennomføres primært på nett, eller som fysisk møte med én representant fra hvert skytterlag, som har det antall stemmer som lagets representasjon etter Skytterboka kap. 1.600, § 6-11 tilsier.

Se her for all informasjonen vedrørende koronasituasjonen og forholdet til aktiviteter i DFS!

 

 

 

06.11.2020: DFS stopper alle åpne stevner f.o.m. 9.11.2020 og inntil videre. Se mer HER!

 

 

07.07.2020:

Vi har i dag mottatt flg. informasjon i e-post fra DFS:

Til

Skytterlagene

Samlagene

Landsdelskretser

Kopi : Norges Skytterstyre

 

Oppdaterte koronavettregler for DFS per 7. juli.

Oppdaterte regler og praktiske råd for skytterlagene ligger i denne samlesaken på nett:

https://www.dfs.no/aktuelt-na/nyheter/2020/Informasjon-om-korona-krisen/

De siste endringene gjelder oppdatert informasjon om maks. antall personer på arrangementer og treninger, samt siste nytt om ny kompensasjonsordning.

Arrangement

DFS har hatt en dialog med Helsedirektoratet vedrørende nåværende grense inntil 200 personer per dag på våre stevner.
Helsedirektoratet har nå gitt følgende svar:

Bestemmelsen tilsier at det ikke kan være til stede flere enn 200 personer om gangen. Det vil være i tråd med covid-19-forskriften å arrangere et arrangement der deltakere oppholder seg på arrangementet i kortere tid, så lenge det aldri er flere enn 200 personer til stede.

Slik dere beskriver situasjonen for deres skytterstevner, vil det være i tråd med covid-19-forskriften § 13 å arrangere skytterstevner som ikke samler mer enn 200 personer om gangen. Man regner både personer på arenaen og eventuelle publikummere, familiemedlemmer mv. i dette antallet. Det vil være arrangørens ansvar å sørge for at det til enhver tid aldri er flere enn 200 personer til stede, med unntak av de ansatte/oppdragstakerne. Vi foreslår at det fremgår av deres koronavettregler, at det maks. kan være til stede 200 personer samtidig på skytterstevnet.

Det er ikke mulig å gi dispensasjon fra kravet om at det ikke kan være til stede flere enn 200 personer på et arrangement. Dette er en maksimumsgrense, som det ikke er gitt verken unntak eller dispensasjonshjemmel til.

Vi viser også til de øvrige kravene til arrangøren i covid-19-forskriften § 13. Arrangøren av arrangementer skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta hygiene, samt ha oversikt  over hvem som er tilstede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing.

DFS koronavettregler er oppdatert i samsvar med ovenstående. Merk at for skolelignende arrangementer (eks. sommerleir, aktivitetsleir, skyteskole) gjelder ikke avstandskravet for personer under 20 år, samt de som står for arrangementet.

Trening

For ordinære treninger anbefales det samling av maksimalt 20 personer i en gruppe. Flere slike grupper av maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt, og de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene. I våre generelle regler står det inntil 20 personer, men det er altså anledning til å organisere trening i flere grupper med inntil 20 personer dersom reglene for dette overholdes.

Kompensasjonsordning

Den nye krisepakken ble behandlet på Stortinget 19. juni sammen med revidert nasjonalbudsjett. Det var mange forslag og avstemminger, så regelverket for krisepakken er ikke klart ennå. Søknadsfristen er 15. september.  Lotteritilsynet  legger ut informasjon om ordningen, søknadsskjema og veiledninger når regelverket er klart. DFS sender ytterligere informasjon så snart regelverket for ordningen er klar.

Liggeunderlag                                                                                                                                          

Vi får mange henvendelser om behovet for eget liggeunderlag. DFS sendte en ny forespørsel til Helsedirektoratet når grensa for antall personer på arrangement ble økt til 200 personer, men vi har per dato ikke fått svar. Vi følger opp denne, også til Folkehelseinstituttet.

Vi sender ny informasjon hvis det kommer vesentlige endringer i koronavettreglene.

Ønsker dere en god sommer!

Med vennlig hilsen

Det frivillige Skyttervesen

Jarle Tvinnereim

Generalsekretær

Telefon: +47 909 79 336

Økernveien 121, 0579 Oslo

E-post: jarle.tvinnereim@dfs.no  

Web:  www.dfs.no

 

08.06.2020:

F.o.m. 8. juni 2020 kan skytterne delta i stevner over hele landet, uten geografisk begrensning. Se mer her:

https://dfsgrasrot.no/norsk-skyttertidende/article/ingen-geografisk-avgrensning

 

03.06.2020:

Siste nytt om koronasituasjonen i forhold til skytterlagenes aktiviteter finner du her:

https://www.dfs.no/aktuelt-na/nyheter/2020/Informasjon-om-korona-krisen/

 

15.05.2020 - e-post fra DFS:

Til

Skytterlagene

Samlagene

Landsdelskretser

Kopi : Norges Skytterstyre

Norges Skytterstyre har vedtatt noen endringer i koronavettreglene for DFS.

Oppdaterte regler og praktiske råd for skytterlagene ligger i denne samlesaken på nett:

https://www.dfs.no/aktuelt-na/nyheter/2020/Informasjon-om-korona-krisen/

De siste endringene er markert med rød tekst.

Regjeringen tar sikte på at det åpnes for arrangementer med opptil 200 personer fra 15. juni.  Her deler president Bernt Brovold noen av tankene til Norges Skytterstyre.

Ønsker dere en riktig god helg, og en fin 17. mai!

Med vennlig hilsen

Det frivillige Skyttervesen

Jarle Tvinnereim

Generalsekretær

Telefon: +47 909 79 336

Økernveien 121, 0579 Oslo

E-post: jarle.tvinnereim@dfs.no  

Web:  www.dfs.no

 

08.05.2020:

Vi ser nå tegn til lettelser i alle restriksjonene som også skytterlagene er berørt av.

Med god hjelp til dugnadsarbeidet som står igjen, så håper styret i skytterlaget at det skal bli mulig å ta i bruk deler av banen etter 17. mai. I tillegg til å få på plass skivestativene, så må alle elektroniske skiver rengjøres og vedlikeholdes. Så det er bare å melde seg til formannen for å delta i dugnaden.

Pr. i dag så vil det kun bli for max. 20 personer samlet på en gang, og med alle nødvendige tiltak til renhold etc. som myndighetene har bestemt.

Fra DFS har vi fått denne informasjonen i e-post i dag:

Til

Skytterlagene

Samlagene

Landsdelskretser

Kopi: Norges Skytterstyre

Regjeringen la i går fram nye tiltak og en plan for gradvis gjenåpning. Her ble det gjort en endring som vedrører skytterlagene: Treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres  for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand. Vi har fått bekreftet at k ravet om avstand ikke gjelder for personer som lever sammen til vanlig ( husstandsmedlemmer) . Dette er innarbeidet i koronavettreglene.

Helsedirektoratet har laget en definisjon på arrangement, der det blant annet skilles mellom arrangement og organisert aktivitet.

Med arrangement menes:

a) idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening. 

Dere finner utfyllende informasjon her: https://helsenorge.no/koronavirus/arrangement-og-aktiviteter

  Oppdaterte koronavettregler for skytterlagene ligger i denne samlesaken på nett:

https://www.dfs.no/aktuelt-na/nyheter/2020/Informasjon-om-korona-krisen/

Norsk Skyttertidene vil fortløpende publisere utfyllende artikler om aktuelle saker knyttet til koronakrisen.

Ta kontakt dersom dere har spørsmål.

Med vennlig hilsen

Det frivillige Skyttervesen

Jarle Tvinnereim

Generalsekretær

Telefon: +47 909 79 336

Økernveien 121, 0579 Oslo

E-post: jarle.tvinnereim@dfs.no  

Web:  www.dfs.no

 

 

06.05.2020 - e-post fra DFS:

Til

Skytterlagene

Samlagene

Landsdelskretser

Kopi: Norges Skytterstyre

I etterkant av at regjeringen la fram nye koronatiltak 30. april har det vært god del spørsmål om hvordan reglene om arrangement med inntil 50 personer skal forstås. Etter å ha rådført oss med Helsedirektoratet er det gjort noen presiseringer i koronavett-reglene. Norges Skytterstyre har med bakgrunn i dette bestemt at arrangement og organisert trening kan ha inntil 50 personer per dag. Dette er medregnet alle som er tilstede.  Det betyr at man kan ha et stevne over flere dager når man overholder reglene om maks. antall personer per dag og minst 1 meter fysisk avstand. Arrangøren må ha oversikt over hvem som er tilstede.

Videre er det åpnet opp for at kravet om minst 1 meter avstand ikke gjelder for personer som er i samme husstand. Merk at på standplass skal skyttere uansett plasseres på annenhver skive. 

Det er laget noen utfyllende praktiske råd, der vi blant annet anbefaler en «koronavakt» med ansvar for utendørsområde og føring av navnelister med nødvendig kontaktinformasjon. Kontaktinformasjon er spesielt viktig for rask smittesporing hvis det blir aktuelt. Listene må lagres så lenge korona-krisen pågår.

Norges Skytterstyre har oppdatert koronavettregler for skytterlagene, som ligger i denne samlesaken på nett:

https://www.dfs.no/aktuelt-na/nyheter/2020/Informasjon-om-korona-krisen/

Norsk Skyttertidene vil fortløpende publisere utfyllende artikler om aktuelle saker knyttet til koronakrisen.

Ta kontakt dersom dere har spørsmål.

Med vennlig hilsen

Det frivillige Skyttervesen

Jarle Tvinnereim

Generalsekretær

Telefon: +47 909 79 336

Økernveien 121, 0579 Oslo

E-post: jarle.tvinnereim@dfs.no  

Web:  www.dfs.no

 

01.05.2020:

Nye tilpasninger for skytterlagene er kommet, og samtidig nye koronavettregler.

Se mer på nettsidene til DFS!

 

30.04.2020:

Miljødirektoratet åpner for at bestått skyteprøve fra forrige jaktår også vil gjelde for jaktåret 2020/2021.

OBS! NYE jegere MÅ avlegge skyteprøve for å kunne delta i høstens jakt.

Se mer på nettsidene til DFS!

 

26.04.2020:

Fra Romsdal skyttersamlag har vi mottatt e-post med flg. informasjon vedrørende jegertrening og oppskyting:

Hei

Det er mye usikkerhet og mange spørsmål som dukker opp når det gjelder jegerskyting og oppskyting til årets jakt. Under kan dere lese om det som så langt er bestemt: 

Skyteprøve avlagt jaktåret 2019/2020 gjelder så lenge det ikke er mulig å avlegge ny prøve. Dette gjelder inntil ny informasjon om årets skyteprøve kommer fra Miljødirektoratet. Ny informasjon ventet innen 1. mai.

Jaktåret har allerede startet, men usikkerhet rundt koronaviruset gjør at avlegging av ny skyteprøve, samt obligatoriske treningsskudd til denne, for tiden ikke er lov. 

Miljødirektoratet sier at obligatorisk trening og oppskyting til skyteprøven for storviltjegere er å regne som organisert aktivitet , og at dette ikke kommer inn under reglene for begrenset organisert aktivitet i skytterlagene

Store ansamlinger av folk på skytebaner utgjør en smitterisiko. 

Mljødirektoratet vurderer nå  hvordan gjennomføringen av skyteprøven 20/21 vil kunne foregå, og de vil komme med ny uttalelse om når aktivitet knyttet til skyteprøven kan igangsettes.

Dette er altså ventet innen 1.mai. 

MERK : Jegere kan fremdeles trene på skytebaner som har åpnet for begrenset aktivitet, men ingenting vil bli registrert. Man må fremdeles gjennomføre de obligatoriske 30 skuddene når det åpnes for dette.

Vennlig hilsen

Anne Reiten

Utdanningskontakt  

Romsdal skyttersamlag

 

 

 

23.04.2020:

Trening og oppskyting til skyteprøven for storviltjegere

DFS får mange spørsmål vedrørende gjennomføring av trening og oppskyting til skyteprøven. Vi er i dialog med Miljødirektoratet, og det er avholdt møte med DFS og NJFF 22. april der årets skyteprøve var tema. Det blir et nytt møte ca. 29. april. Miljødirektoratet sier at obligatorisk trening og oppskyting til skyteprøven for storviltjegere er å regne som organisert aktivitet, og at dette ikke kommer inn under reglene for begrenset organisert aktivitet i skytterlagene.

Det kommer en alternativ ordning, som etter planen offentliggjøres senest 1. mai.

 

16.4.2020:

Regjeringen har bestemt at reglene om forbud mot idrett- og kultur-arrangementer forlenges til 15. juni. Helsedirektoratet har åpnet opp for begrenset organisert aktivitet med inntil 5 personer og minst 2 meters avstand, forutsatt at smittevernregler følges. Gjelder også for skytterlagene. Kompensasjonsordningen er klar. Norges Skytterstyre har vedtatt korona-vettregler. Sist oppdatert 9. april.

Trening og oppskyting til skyteprøven for storviltjegere

DFS får mange spørsmål vedrørende gjennomføring av trening og oppskyting til skyteprøven. DFS er i dialog med Miljødirektoratet, som ser utfordringene. Miljødirektoratet signaliserer at de vil innkalle aktuelle aktører til et møte der storviltprøven blir tema. Det kommer mer informasjon etter påske. Miljødirektoratet sier at all trening og oppskyting til skyteprøven for storviltjegere er å regne som organisert aktivitet, og at det i hvert fall foreløpig ikke kommer inn under reglene for begrenset organisert aktivitet i lagene.

For storviltjakt som fortsatt pågår og eventuell skadefelling vil skyteprøve avlagt i jaktåret 2019/2020 fortsatt være gyldig denne våren så lenge det ikke er mulig å avlegge ny prøve. Miljødirektoratet har lagt ut informasjon om dette, samt endring i instruks om skyteprøve for storviltjegere og status for den nye appen.

 

E-post 7.4.2020:

Regjeringen har bestemt at reglene for forbud mot idrett- og kultur-arrangementer forlenges til 15. juni. Helsemyndighetene har åpnet opp for begrenset organisert aktivitet med inntil 5 personer og minst 2 meters avstand, forutsatt at smittevernregler følges. Dette gjelder også aktiviteter i skytterlagene. Norges Skytterstyre har i kveld vedtatt nye bestemmelser for skytterlagene og koronavettregler for begrenset organisert aktivitet, som ligger i denne samlesaken på nett:

https://www.dfs.no/aktuelt-na/nyheter/2020/Informasjon-om-korona-krisen/


Norsk Skyttertidene vil i tillegg fortløpende publisere utfyllende artikler om aktuelle saker.

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål eller trenger bistand i denne krevende tiden for alle.

Ønsker dere en riktig god påske!

 

Skytterstyret har vedtatt at alle stevner utsettes, i første omgang til etter 30. april.

Dette får også betydning for trening og oppskyting til storviltprøven.

Se fullstendig informasjon HER!

 

E-post 28.03.2020:

Regjeringen har som dere er kjent med besluttet at forbud mot arrangementer og organisert aktivitet både innendørs og utendørs forlenges til og med 13. april.

Norges Skytterstyre skal ha nytt møte 8. april, og foreta ytterligere vurdering av tiltak som ble vedtatt 11. mars.

Skytterkontoret får mange spørsmål vedrørende arrangement og aktiviteter framover. Vi har opprettet en artikkel der viktig informasjon fra DFS samles, sammen med informasjon fra nasjonale myndigheter: https://www.dfs.no/aktuelt-na/nyheter/2020/Informasjon-om-korona-krisen/
Norsk Skyttertidene vil i tillegg fortløpende publisere utfyllende artikler om aktuelle saker.

Håper dette kan være til hjelp i en krevende tid for alle. Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål eller trenger bistand.

 

E-post 12.03.2020:

Helsedirektoratet har i dag besluttet forbud mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs. Dette gjelder også aktiviteter i skytterlagene. Tiltakene gjelder i første omgang fra 12. mars klokken 18.00 til 26. mars 2020.

Se sak på dfs.no: https://www.dfs.no/aktuelt-na/nyheter/2020/forbud-mot-arrangement-organisert-aktivitet/