Til hovedsiden

Skytterboka 2014-2015

Besøk vår hovedorganisasjon

 

Flg. er mottatt fra DFS via samlaget 27.2.2014:

Informasjon fra DFS om klasse 2 skyttere.

 

Mvh

 

Ole Ståle

 

Fra: DFS Firmapost [ mailto:firmapost@dfs.no ]
Sendt: 27. februar 2014 16:16
Til: undisclosed-recipients:
Emne: Presisering av Skytterbokas pkt. 12.113 og 12.123

 

Denne e-post er tilsendt:

Kretsene

Samlag

Kopi: Norges Skytterstyre og Skytterkontoret

 

Det er en feil i Skytterbokas pkt. 12.113 og 12.123 Mesterskap bane og feltskyting på Landsskytterstevnet og Landsdelskretsstevner.

 

Teksten har dessverre blitt formulert slik at mesterskap feltskyting også omfatter klasse 2. Dette er ikke riktig, jfr. Skyttertingets vedtak i sak 10/2012. Klasse 2 får har eget mesterskap kun i baneskyting. I pkt. 12.311 (tekst til fargeplansjer) er teksten riktig.

 

Pkt. 12.113 skal være slik:

12.113 Mesterskap i bane- og feltskyting for

Veteranklassene og baneskyting klasse 2 (Landsskytterstevnet)

Utdeling av medaljer foretas etter samme

Fordelingsnøkkel som for rekrutteringsklassene. Se

pkt. 12.114. I veteranklassene deles det ut gylt veteran-

medalje til vinneren og sølv veteranmedaljer

til øvrige medaljevinnere. For baneskyting klasse 2

deles det ut gylt klasse 2-medalje til vinneren og

sølv klasse 2-medaljer til øvrige medaljevinnere.

 

 

Pkt. 12.123 skal være slik:

12.123 Mesterskap i bane- og feltskyting for

Veteranklassene og baneskyting kl. 2 (Landsdelskretsstevnet)

De samme regler som for Landsskytterstevnet

gjelder. Se pkt. 12.113. Det benyttes samme medalje

som ved Landsskytterstevnet, men den er

påmontert annet bånd og er gravert med "lands-

delskretsstevne".

 

 

Med vennlig hilsen

Skytterkontoret