Til hovedsiden

Dugnad 2020

Besøk vår hovedorganisasjon

 

 

Det er fortsatt behov for dugnadshjelp for å få skytebana klar til bruk når koronasituasjonen tillater det.

Ta kontakt med formannen for å høre om DU kan bidra i dugnadsarbeidet.

 

***********************

Se bildekavalkade fra oppgraderingsarbeidet av skytebaneområdet HER!

***********************

Status pr. 03.06.2020:

Skytebanen er nå klar til bruk igjen, men aktivitene vil være preget av de kravene som myndighetene og Det frivillige Skyttervesen setter for aktivitet på skytebanen.

Se mer HER!

 

Status pr. 28.05.2020:

Arbeidet med oppgraderingen av skytebanen nærmer seg fullførelse, men pr. idag gjenstår fortsatt montering av skiver og elektronikk på både 100 og 200 m.

Ungdomsgruppa melder på FACEBOOK at skivene på 100 m er planlagt montert i løpet av f.k. helg.

Så snart skivene er ferdig montert kan vi igjen starte med skyting, i alle fall etter de retningslinjene som myndighetene har skissert. Dette vil vi gi nærmere melding om både her og på Facebook.

 

Status pr. 24.05.2020:

Arbeidet med 100 m holdet er nå kommet så langt at skivene kan monteres. Dette er arbeid som må gjøres på dugnad uten maskinhjelp, og vi forventer at medlemmene stiller opp når det blir aktuelt.

Så snart skivene er ferdig montert kan vi igjen starte med skyting, i alle fall etter de retningslinjene som myndighetene har skissert..

 

Status pr. 10.05.2020:

Mye av skogen i nedslagsfeltet er nå ryddet, men ennå gjenstår en del om noen skulle være interessert (se nedenfor).

Nå gjenstår å få på plass nye forankringspunkt for de nye skivestativene, og kobling av all elektronikk til disse.

Skivene må også kontrolleres og evt. repareres før de kan tas i bruk.

Så fortsatt er det behov for dugnadshjelp, slik at vi får starte opp aktivitetene igjen når myndighetene tilllater det, og anlegget er oppe og går igjen.

 

Tresfjord skytterlag har i 2019 startet en oppgradering av baneområdet. Dette er et omfattende arbeid som nå er godt i gang. Noe av det som gjenstår er rydding av skog i nedslagsfeltet. Dersom noen kan tenke seg å bidra med dette, så er det fritt frem å ta med det som kan brukes som ved. Det er vei kloss inntil ryddeområdet, så adkomsten er lett.

 

For den/de som vil bidra med dette dugnadsarbeidet, og samtidig skaffe seg lett tilgjengelig ved, kan kontakte lagets formann, Hans Jakop Frostad, nærmere informasjon.

 

Status pr. 25.04.2020:

* Planeringsarbeid i skyteområdet ferdigstilles i løpet av våren - maskinarbeid.

* Murene på 200 m grav er lagt ned - både manuelt og maskinelt arbeid.

* Nye skytevoller bygges både på 100 og 200 m - mest maskinarbeid, men kan bli noe manuelt også.

* Nye skivestativ er 90% ferdige - manuelt arbeid.

* Skivestativene må settes opp på både 100 og 200 m - manuelt arbeid.

* Elektronikken til begge skyteholdene monteres.

* Container der 100 m skivene er montert fjernes i løpet av våren - maskinarbeid.

* Skytebanen kan tas i bruk når disse oppgavene er ferdig, og myndighetene tillater gjenåpning for trening og trkonkurranser.

 

***********************

Skytterlaget har kjøpt grunn til skytebanen, og inngått langvarig leieavtale om tilstøtende område.

For å få politigodkjenning av banen kreves det en god del arbeid.

Det meste vil bli foretatt maskinelt, men det er ikke til å unngå at vi også må inn med en god del dugnadsarbeid.

Skytterlaget håper derfor at medlemmene stiller opp når det etter hvert blir behov for å ta i et tak.

***********************

Oppgraderingen av skytebanen medfører både maskinell og manuell arbeidskraft:

 

 

 

 

 

 

***********************

Se mer fra tidligere dugnader HER!