Rakvåg bane 2009

Det ble også trukket ut 6 stk som deltok i alle tre stevnene (Aureosen, Malmefjorden og Rakvåg) som får 500,- kr hver utdelt på LDKS

Vilde Marie slemmen, Malmefjorden Sktl
Øyvind L. Otterlei, Engesetdal/Skodje Sktl
Alf-Henrik Håker, Tresfjord sktl.
Sander O. Furset, Molde og fannestranden sktl.
Øystein Giske, Engesetdal/Skodje sktl
Lars Kjetil Hunnes, Rauma sktl

 

200/300m Mesterskap kl. 3-5

Pl. Navn Skytterlag Kl. Ligg Stå Kne 15-skudd Grunnlag 25-skudd Omgang 35-skudd

1. Linda Skjeflo Rauma 5 * * * *X 50 9XX9X Stå 48 X99X* Kne 48 => 15 skudd 146 998XX* * *X* 10 skudd 96 => 25 skudd 242 99 * *X*XX*X Omgang 98 => 35 skudd 340

2. Are G. Hestetun Engesetdal/Skodje 5 XX* *X 50 99X99 46 99XX* 48 => 144 8 *9XX9X* *X 96 => 240 * * * *9 * *X9 * 98 => 338

3. Ottar Dalset Rauma 5 99 * * * 48 9 *99X 47 X*9X* 49 => 144 X*99X*XXX* 98 => 242 X* * *99X9X9 96 => 338

4. Ole Ståle Sandnes Rakvåg 4 9 * *XX 49 9 *999 46 XX* * * 50 => 145 9X9X* *9X99 95 => 240 99XXX*XXXX 98 => 338

5. Bo Nielsen Kleive 5 * *XX* 50 X*X79 46 X*X*X 50 => 146 777XXXXXXX 91 => 237 X* *XX* *XX* 100 => 337

6. Frode Standal Kleive 5 *X* * * 50 X*889 45 * *X9 * 49 => 144 88X99 *98 *9 90 => 234 * *X* *XX* *X 100 => 334

7. Jo Salthammer Vestnes 4 *XX9X 49 X9987 43 X*XX* 50 => 142 8999 *X9X*X 94 => 236 9 *XX*X*9 * * 98 => 334

8. Øystein Giske Engesetdal/Skodje 5 *X* * * 50 99X*8 46 8 *9 *9 46 => 142 8X8 *999 * * * 93 => 235 XX* *XX9 *X9 98 => 333

9. Hans Nygård Aureosen 5 * * *XX 50 X998 * 46 9 *8XX 47 => 143 7 *799XXX* * 92 => 235 *X* *X*9X*9 98 => 333

10. Rune Kristoffersen Langevåg 5 XXX9X 49 X99X9 47 *X9 *7 46 => 142 889X*X*X99 93 => 235 X* *9X9 * * * * 98 => 333

11. Jan Øystein Solbakken Vestnes 5 9 *X9 * 48 99 *X* 48 999 *X 47 => 143 999 *X9 * *9 * 95 => 238 9X9X9X9X9X 95 => 333

12. Øyvind L Otterlei Engesetdal/Skodje 3 9X*9X 48 99999 45 9999X 46 => 139 9998X* *XXX 95 => 234 X*99 *X9 *X9 96 => 330

13. Reidar Ahdell Nesjestranda og Skaala 4 * * *9X 49 X*599 43 X999X 47 => 139 7 *9999 *XX* 93 => 232 X*9X9 * *X*9 97 => 329

14. Henrik Oppen Rakvåg 3 X* *9X 49 87887 38 XX* *9 49 => 136 988XX*9X*X 94 => 230 *XXX9 * *XX* 99 => 329

15. Lennart Tennfjord Engesetdal/Skodje 4 *XX99 48 8 *8 *8 44 7X998 43 => 135 778X99 * * * * 90 => 225 * * * * * * * *X* 100 => 325

16. Vidar Heggdal Rakvåg 3 * * *XX 50 981 *6 34 XX9X* 49 => 133 XX8X9 *9XXX 96 => 229 9XX9XXXXX8 96 => 325

17. Per Otto Opstad Rakvåg 4 99 * * * 48 *85XX 43 98X99 45 => 136 79799 *X9XX 90 => 226 999 *999X*X 94 => 320

18. Jan Kåre Iversen Molde og Fannestranden 3 *9 *X* 49 87994 37 *9999 46 => 132 989 *9 *99XX 93 => 225 * *98999X99 92 => 317

19. Rune Halås Rangnes Molde og Fannestranden 3 99XXX 48 89989 43 99X99 46 => 137 988799X78X 85 => 222 9X99XX99X* 95 => 317

20. Anders Kvisvik Aureosen 3 *9X*X 49 78578 35 98X9X 46 => 130 878 *99999X 88 => 218 9 *XX*X89X* 96 => 314

21. Idar Moen Malmefjorden 3 X*999 47 X*788 43 8X*8X 46 => 136 7909998X99 79 => 215 *X899X99XX 94 => 309

22. Lars Kjetil Hunnes Rauma 5 * * * *9 49 88998 42 9 *9 *X 48 => 139 X89 *9X999 * 93 => 232 0000000000 0 => 232

 

200/300m Mesterskap kl. V55

Pl. Navn Skytterlag Kl.

1. Alf-Henrik Håker Tresfjord V55 *X*XX Ligg 50 99XXX Stå 48 * *XXX Kne 50 => 15 skudd 148 X9XX*9 *X9X 10 skudd 97 => 25 skudd 245 * *999 * * *9 * Omgang 96 => 35 skudd 341

2. Svein Hoem Stryn V55 * *9X* 49 9 *X9X 48 XX* * * 50 => 147 *X9X*99 * *X 97 => 244 * * *X98X99X 95 => 339

3. Ola Krogstad Eide & Naas V55XX*X* 50 98X9X 46 *9 *XX 49 => 145 XX999X* *XX 97 => 242 99 * *9 * * * *9 96 => 338

4. Ottar Hauge Ørskog V55 *X* *9 49 9 *XXX 49 X9 * * * 49 => 147 9X* * *99XX9 96 => 243 99XXXXX9 *8 95 => 338

5. Odd Magne Sæterøy Kleive V55 * * *X* 50 9X999 46 XX*XX 50 => 146 X989X99X* * 94 => 240 *XX*9X*999 96 => 336

6. Asbjørn Gussiås Nesjestranda og Skaala V55XXX9 * 49 X99X8 46 X899X 46 => 141 XX9 *9 *XX*9 97 => 238 *XXXXX9XX8 97 => 335

7. Rolf Rakvåg Rakvåg V5597 * *9 45 9X9XX 48 X998 * 46 => 139 XX9979XX* * 94 => 233 X999999 *99 92 => 325

8. Rolf Gangstad Rakvåg V559 *X99 47 999 *9 46 8 *999 45 => 138 9 * *99XXX9X 96 => 234 0000000000 0 => 234

 

200/300m 25 skudd kl. 1

Pl. Navn Skytterlag

1. Jannicke Haugen Rakvåg X99XX Ligg 48 XXX*X Stå 50 *9XX9 Kne 48 => 15 skudd 146 *99 *XX*999 10 skudd 95 => 25 skudd 241

2. Alan Slemmen Malmefjorden 89 * *X 47 9 *X9X 48 * * *XX 50 => 145 * *7X9 * *99X 94 => 239

3. Kollbjørn Rødal Elnesvågen X898X 45 8 *899 44 98XXX 47 => 136 999X* *X99X 95 => 231

4. Jon Kvisvik Aureosen 9X8XX 47 *8 *9 * 47 69999 42 => 136 98998XX8X9 90 => 226

5. Helge Roar Åndal Malmefjorden 9 *8 *9 46 X9X9X 48 5X*88 41 => 135 *9987999X7 87 => 222

 

200/300m 25 skudd kl. 2

Pl. Navn Skytterlag

1. Kurt Arve Haugen Rakvåg XXXX9 Ligg 49 89 *99 Stå 45 X999 * Kne 47 => 15 skudd 141 9899XX9X* * 10 skudd 94 => 25 skudd 235

2. Johan Oppen Rakvåg * * * * * 50 98X98 44 X*X98 47 => 141 9 *9889 *9X* 92 => 233

3. Odd Magne Lystad Molde og Fannestranden *XX9X 49 X988 * 45 99 *XX 48 => 142 799987X9 *9 87 => 229

4. Lene Karlsen Aureosen XXX9 * 49 87879 39 *X* *8 48 => 136 X88889X99X 89 => 225

5. Arild Engeseth Molde og Fannestranden 99X*0 38 98789 41 989X* 46 => 125 79779 *X* *0 79 => 204

100m Mesterskap kl. R

Pl. Navn Skytterlag

1. Martin Sættem Åndal Malmefjorden *X* * * 1. serie 50 *X* * * 2. serie 50 *X* * * 3. serie 50 => 15 skudd 150 * * * * * * * * * * 10 skudd 100 => 25 skudd 250 X*XX*XX* *X Omgang 100 => 35 skudd 350

2. Erlend Bergset Rauma X* * * * 50 X* *X* 50 * * * * * 50 => 150 * * *XX* * * *X 100 => 250 X* * *X9 *X* * 99 => 349

3. Olav E Klauset Rakvåg X*XX* 50 *XX* * 50 9 * * *X 49 => 149 * *XXXX9XXX 99 => 248 X*98XXXXX9 96 => 344

4. Anna Lovise Hole Rakvåg XXXX9 49 * * * * * 50 * *XX* 50 => 149 XXX* *99 *X* 98 => 247 *XX99X9X9 * 96 => 343

5. Simon Slemmen Malmefjorden XX*XX 50 *9999 46 9 *9 * * 48 => 144 XXX* * *X*X* 100 => 244 X*XX*8XX*X 98 => 342

6. Sander Øverland Furset Molde og Fannestranden *X*99 48 9XXX* 49 8 *9X9 46 => 143 *9 *9X9X*X9 96 => 239 9X99 *9XX* * 96 => 335

7. Håvar Solheim Høstmark Malmefjorden 9XX9X 48 X89X* 47 X9999 46 => 141 X* * *99X9XX 97 => 238 XX9X9 *X*9X 97 => 335

8. Marina Hole Rakvåg 9X* *X 49 *X* *9 49 X*9X9 48 => 146 9XX99999X* 94 => 240 988XX*9 *X9 93 => 333

9. Amalie Haugen Rakvåg 99X9 * 47 X* *99 48 *9X89 46 => 141 9X9XX999XX 95 => 236 XXX9999X99 94 => 330

10. Andreas Slemmen Malmefjorden * *X99 48 X9X*X 49 XX9X* 49 => 146 X99XX9999X 94 => 240 *X9X776999 86 => 326

11. Håvard Magnus Rørset Rakvåg 9 * *XX 49 * *9XX 49 * *X8X 48 => 146 X*892X8X99 85 => 231 789X*6X*89 87 => 318

100m Mesterskap kl. ER

Pl. Navn Skytterlag

1. Martin Raknes Rakvåg * * *X* 1. serie 50 *X* * * . serie 50 X* * * * 3. serie 50 => 15 skudd 150 *X* * *XX* * * 10 skudd 100 => 25 skudd 250 * * * * * *X* * * Omgang 100 => 35 skudd 350

100m Mesterskap kl. J

Pl. Navn Skytterlag

1. Vegard Rørset Rakvåg X* * * * 1. serie 50 * * *XX 2. serie 50 9 *X* * 3. serie 49 => 15 skudd 149 XXX*X9 * * * * 10 skudd 99 => 25 skudd 248 * * * * *X* * * * Omgang 100 => 35 skudd 348

2. Silje Karlsen Aureosen X* *X9 49 *X7 * * 47 * * *X* 50 => 146 *989X9 * *XX 95 => 241 9X*X*XX* * * 99 => 340

3. Katarina Engeseth Larson Molde og Fannestranden 9X*XX 49 9X997 44 9XX* * 49 => 142 99 *X*99899 92 => 234 X9 * * *XX9 * * 98 => 332

4. Mari Elisabeth Skavold LystadMolde og Fannestranden 88998 42 X8X*7 45 * *X*X 50 => 137 888898X999 86 => 223 X* * *9 * * *X* 99 => 322