Til hovedsiden
Lerum Cup 2014

Besøk vår hovedorganisasjon

 

 

 

Flg. er mottatt på e-post 13.4.2014:

Vedlagt er invitasjon til Lerumcup 2014. Stemna går 23.-25. mai.


Påmelding på Mitt DFS i perioden 22.4.-20.5.

Sidan stemnene er på ei "kort helg" har vi valgt å opne for tidlig-førehands-påmelding.

Minimum 10 navn med ID, klasse og ønska skytetider på e-post til post@lerumcup.no
Frist for epostpåmelding er 20.4.

I år vert Lerumcup og Lågencup saman AustVest Ungdomscup !!!
Testskyting.no gjer ekstra stas på skyttarungdommen i DFS og kårar forsommarens beste ungdomsskyttarar

der 8 av 10 resultat frå Lerumcup og Lågencup sine skytestemner tel samanlagt. Sjå vedlagt infoblad. 

 
Mvh
Leikanger, Fortun, Farnes, Knipenborg  og Sogndal Skyttarlag