Til hovedsiden

Olsokstevnet - Markane - 21.-24.7.2016

Besøk vår hovedorganisasjon

 

 

 

Alf-Henrik Håker var eneste Tresfjordskytter i dette stevnet, og oppnådde 383 poeng i kl. V55.

Fullstendige resultat- og premielister finner du på DFS-web!

 

 

*************************************************

Denne informasjonen om stevnet har vi funnet på DFS-web:

 

Hornindal og Markane skyttarlag ynskjer velkomen til Olsokstemnet 21.-24. juli.

Skytinga startar torsdag kl.18:00, fredag kl.18:00, laurdag kl.10:00 og søndag kl.10:00.

Elektroniske skiver på 100m og 200m.

Kontakttelefon 482 42 311 Sigurd Muldsvor.

Baneinformasjon

6 elektroniske skiver 100m, 10 elektroniske skiver 200m.

Skyteprogram

200 m: Kl. 3-5 skyt 25 skot + Olsokskytinga (5 kne, 5 ligg og 5 ståande i ein serie på 4 minutt).

Kl.2, V55 og Åpen klasse skyt 25 skot + 5 kne, 5 ligg og 5 kne på 4 minutt.

Kl.1, AG3 og HK-416 skyt 25 skot +15 ligg på 4 minutt.

40 skotsmeisterskapsprogram for alle klassar på 200 m.

100 m: Fullt DFS-normalprogram, 35 skotmeisterskap. Aspirant 25 skot.

Veibeskrivelse

Sindre skytebane. Sør-Markane, Stryn kommune.

Diverse

Innskot

Etter vedtekter i samlaget + kr. 50,- for Olsokskytinga (premieinnskot).

Klasse 1-5, V55, AG3, HK, Åpen: kr. 200,- (premie 75 + arr.avg 75 + kr. 50 Olsokskytinga)

Klasse V65 og V73: kr. 150,- (premie 75 + arr.avg 75)

Klasse ASP, R, ER og J: kr. 80,- (premie 40 + arr.avg 40)

Premiering

200 m: 1/3 premiering av 15 skot + 10 skot. Olsokskytinga med eigne dreia trefat.

100 m: 1/3 premiering av 15 skot + 10 skot. I aspirantklassa 100% premiering med gjenstand.

Dei to beste på meisterskapen får eigen premie, vinnar av Olsokskytinga får Einar Øen's minnepremie.

Meisterskapsmedaljer for klasse 3-5 og aldersbestemte klassar. Det er også medalje i kl.1 og 2.

Resultatlister og premieoppgjer på: https://www.dfs.no/hornindalmarkaneog www.dfs.no

Lagskyting

Det vert sett opp ny Olsokpokal (sølv) i 2014. Pokalen går over 5 år, t.o.m. 2018. Innskot kr. 600,-per lag. Dei 3 beste laga kvart år får Hallvard Sindre's minnemedalje (gylt, sølv og bronse).

Sparebankpokalen, ny sølvpokal vart sett opp i 2013 på meisterskap 200 m kl. 3 - 5. Pokalen går over 5 år.

Mesterskapsresultater i pdf-format:

 

Fullstendige resultatlister finner du på DFS-web!