Til hovedsiden

Dugleiksmerkekoder

Besøk vår hovedorganisasjon

 

Se mer om oppdaterte regler for Dugleiksmerket HER!

Merkekoder for ungdomsklassene
Ant år Merkekoder Type merke           Ant. År Merkekode Type merke   Merkekrav for alle ungdomsklassene:
1 AD01 Bronsje   KRAV TIL MERKET.       1 ADR1 Bronse   Bronsemerket 170 poeng  
2 AD02 Sølv   SAUER AG 3     2 ADR2 Sølv   Sølvmerket 190 poeng  
3 AD03 Gull   150 140 bronsje   3 ADR3 Gull   Gullmerket 210 poeng  
4 AD04 1.gang   175 165 sølv   4 ADR4 Gull 2. g.        
5 AD05 2.gang   200 190 gulll   5 ADR5 3-årsmerket   NB! Det er ikke krav om å ha skutt bronse
6 AD06 3.gang           6 ADR6 1. stjerne   eller sølv før en får gullmerket. Det er
7 AD07 4.gang           7 ADR7 2. stjerne   derfor mulig å skyte seg direkte til
8 AD08 5 års merke   Skyttere over 50 år kan få       8 ADR8 3. stjerne   gullmerket første gang.
9 AD09 1.stj - 1.gang   sølvmerket og skyttere over       9 ADR9 4. stjerne        
10 AD10 1 stk - 2.gang   60 år kan få gylt merke første       10 ADRA 5. stjerne        
11 AD11 1.stjerne   gangen de har nok poeng       11 ADXX Ikke klart kravet        
12 AD12 2.stj - 1 gang   til dette.        
13 AD13 2.stj - 2 gang          
14 AD14 2.stjerne            
15 AD15 3.stj - 1.gang   Skyttere som får minst 15 p        
16 AD16 3.stj - 2.gang   over minstekravet til s. eller g.        
17 AD17 3 stj + Statuett   får disse merkene med en        
18 AD18 1.st.stj - 1 gang   gang.        
19 AD19 1.st.stj - 2 gang            
20 AD20 1.statuett stjerne            
21 AD21 2.st.stj - 1 gang            
22 AD22 2.st.stj - 2 gang   Diplomer deles ut etter        
23 AD23 2 statuett stjerne   25 - 30 - 35 - 40 - 45 år        
24 AD24 3.st.stj - 1 gang   etter gullmerket.        
25 AD25 3.st.stj - 2 gang            
26 AD26 3 statuett stjerne            
27 AD27 4 st.stj 1 gang
Fat + diplom 25 år
         
28 AD28 4 st.stj 2 gang            
29 AD29 4.statuett stjerne            
30 AD30 5.st.stj - 1 gang            
31 AD31 5.st.stj - 2 gang            
32 AD32 5.statuett stjerne
Diplom 30 år.
         
33 AD33 6.st.stj - 1 gang            
34 AD34 6.st.stj - 2 gang            
35 AD35 6.statuett stjerne            
36 AD36 7.st.stj - 1 gang            
37 AD37 7.st.stj - 2 gang
Dipolom 35 år.
         
38 AD38 7.statuett stjerne            
39 AD39 8.st.stj - 1 gang            
40 AD40 8.st.stj - 2 gang            
41 AD41 8.statuett stjerne            
42 AD42 9.st.stj - 1 gang
Diplom 40 år.
         
43 AD43 9.st.stj - 2 gang            
44 AD44 9.statuett stjerne            
45 AD45 10.st.stj 1 g            
46 AD46 10.st.stj 2 g            
47 AD47 10. statuett stjerne
Diplom 45 år
         
48 AD48 11.st.stj 1 g            
49 AD49 11 st.stj 2 g            
50 AD50 11. statuett stjerne            
51 AD51 12. st stj 1 g            
52 AD52 12. st stj 2 g
Diplom 50 år
         
53 AD53 12. statuett stjerne            
54 AD54 13. st stj 1 g            
55 AD55 13. st stj 2 g            
56 AD56 13. statuettstjerne            
57 AD57 14. st stj 1 g Diplom 55 år          
58 AD58 14. st stj 2 g            
59 AD59 14. statuettstjerne            
60 AD60 15. st stj 1 g            
61 AD61 15. st stj 2 g            
62 AD62 15. statuettstjerne Diplom 60 år          
63 AD63 16. st stj 1 g            
64 AD64 16. st stj 2 g            
65 AD65 16. statuettstjerne            
66 AD66 17. st stj 1 g            
67 AD67 17. st stj 2 g Diplom 65 år          
68 AD68 17. statuettstjerne            
69 AD69 18. st stj 1 g            
70 AD70 18. st stj 2 g            
71 AD71 18. statuettstjerne            
72 AD72 19. st stj 1 g Diplom 70 år          
73 AD73 19. st stj 2 g            
74 AD74 19. statuettstjerne            
75 AD75 20. st stj 1 g            
76 AD76 20. st stj 2 g            
77 AD77 20. statuettstjerne Diplom 75 år          

 

Dugleiksmerket

Revidert regelverk og utdrag av skytterboka pkt. 12.210 og pkt 12.213


Program
Arena
Serie 1
Serie 2
Serie 3
Serie 4
Tid
Klasse 1 200/300 m 5 ligg 5 ligg 5 ligg 10 ligg 3/2/2/2
Klasse 3-5 200/300 m 5 stå 5 kne 5 kne 10 ligg 3/2/2/2
Klasse 2, V55 samt R/ER/J 200/300 m 5 kne 5 kne 5 kne 10 ligg 3/2/2/2
Klasse V65 og V73 100 m 5 ligg 5 ligg 5 ligg 10 ligg 3/3/3/3
Klasse R/ER/J 100 m 5 ligg 5 li/kn J 5 ligg 10 li/6 kn + 4 li J 2/2/2/3
Diverse:

Rekrutteringsklassene skyter en standard 25-skudd DFS program på 100 m.
Rekrutteringsklassene kan velge å delta på 300/200 m.

Prøveskudd
Arena
Manuelle skiver
Elektronikk
Alle klasser 300/200/100 m Før 15-skudden 3+1+1 Fritt antall på 3 min
Før 10-skudden 1+1+1 Fritt antall på 3 min
Dugleiksmerket:
Oppnådd
Valør
Poeng/krav
Utmerkelser
Kommentar
1. gang Bronse 170 poeng Dugleiksmerket
1. gang Sølv 190 poeng Dugleiksmerket Ikke krav til tidligere bronse
1. gang Gull 210 poeng Dugleiksmerket Ikke krav til tidligere bronse/sølv
6. gang Gullkrav 5-årsmerket
9. gang Gullkrav Første stjerne Festes på medaljen
12. gang Gullkrav Andre stjerne Festes på medaljen
15. gang Gullkrav Tredje stjerne Festes på medaljen
15. gang Gullkrav Dugleiksmerkestatuetten
18. gang Gullkrav Stjerne Festes på statuett
Hvert tredje år Gullkrav Stjerne Festes på statuett
25. gang Gullkrav Dugleiksmerkefat Med diplom
Hvert femte år Gullkrav Diplom
50. gang Gullkrav DFS skjold Egen inskripsjon

 

Diverse:

Laget kan arrangere skyting om dugleiksmerket flere ganger pr. år men en skytter kan delta kun en gang pr. år. Laget sender resultatene på eget skjema til samlaget som ordner med utmerkelsene. DFS deler ut premie til beste skytter hvert år på landsbasis. Husk å sende inn gravkort/utskrift.

Dugleiksmerket for rekrutteringsklassene på 100 m:

Rekrutteringsklassene skyter en standard 25-skudd DFS program på 100 m.

Oppnådd
Valør
Poeng/krav
Utmerkelser
Kommentar
1. gang Bronse 170 poeng Dugleiksmerket
1. gang Sølv 190 poeng Dugleiksmerket Ikke krav til tidligere bronse
1. gang Gull 210 poeng Dugleiksmerket Ikke krav til tidligere bronse/sølv
3. gang Gullkrav 3-årsmerket
4.-7. gang Gullkrav Stjerne Hvert år og festes på medaljen

Diverse:

Kan skytes flere ganger i året, men kun et merke kan oppnås pr. år. Aspirant har ikke noe krav til poengsum og får bronsemerket hvert år de skyter.