Olsvikfelten 18. mars 2017

 

 

Sakset fra DFS-web:

Diverse

Jegerklassen skyter grovfelt med ekstra skytetid.

Siste lag på grovfelten er forbeholdt skyttere i klasse AG3 og HK416.

Skyttere i andre klasser må melde seg på i tidligere lag. Skyttere i klasse AG3 melder seg på i siste lag.

NB! skytetid for AG3 / HK416 vil bli forskjøvet ved mange påmeldte og behov for å legge til flere lag.