Til hovedsiden

Gjemnesfelten 8. mars 2020

Besøk vår hovedorganisasjon

 

 

 

Denne informasjonen finner vi på DFS-web:

Baneinformasjon

Feltløypene ligger på Indergård ca 1 km fra samfunnshuset. Skytterne kjører private biler til merket P-plass.Skyteområdene ligger like ved -plassene og hver feltløype er ca. 500 meter og ligger i lett terreng.

Innskytingshold for finfelt (teller ikke i hovedskytingen).

Skyteprogram

Hovedskyting består av 30 skudd mot figurer på kjente avstander. Klasse AG3, HK516, Jeger og Ej skyter grovfelt.

Premiering i hht.skyteboka. I tillegg deles det ut følgende:

Vandrepokal til beste lag grovfelt (3 skyttere)

Gylt medalje til beste skytter i klasse 2-5 +V55 og EJ (sammenslått)

Gylt medalje til beste skytter i klasse NV,R,ER og J (sammenslått)

Gylt medalje til beste skytter i klasse 1 (minst 5 deltakere)

Gylt medalje til beste skytter i klass V65 og V73 (sammenslått)

Veibeskrivelse

Oppmøtestedet ligger på Batnfjordsøra like ved E39.