Landsdelskretsstevnet felt 23/4 2006.

Arrangør: Eide og Naas skytterlag