Til hovedsiden

Midt-norsk mesterskap bane og felt 2021

Besøk vår hovedorganisasjon

 

 

 

Vi har mottatt flg. e-post 27.04.2021 fra arrangørene av Midt-norsk mesterskap 2021:

Hei og god kveld!

Arrangørane for årets Midt-Norsk Meisterskap, saman med Trønderkretsen og Mørekretsen, har vorte einige om å utsette meisterskapet til neste år. Hovedgrunnane for dette er den framleis usikre situasjonen rundt pandemien samt redselen for eit unormalt lågt deltakarantall generelt frå landsdelen, på grunn av den gradvise gjenopninga av samfunnet. Håpet er at skyttarane og samfunnet forøvrig er tilbake i flytsona neste år når meisterskapet blir arrangert.

Ber alle skyttarlag om å informere sine skyttara om dette.

Mvh

For arrangørlaga,  Ola Vangen