Til hovedsiden

Romsdalsskytteren 2013

Besøk vår hovedorganisasjon

 

 

 

 

Statutter for Romsdalsskytter

(sakset fra samlagets nettsider 17.1.2014)

 

Samlagets Romsdalsskytter


Dette er en oppsummering av alle stevner som er avviklet av skytterlagene i Romsdal Skyttersamlag.
Det skal samles alle plassverdier gjennom året.
Det legges sammen plassverdier fra hovedskytingen i10 stevner gjennom året, og derav minst 5 på bane
og 5 på felt / innendørs, dog minst 2 av hver type stevne skal være med.
Hvis landsdelskrets, Midtnorsk mesterskap, Norges Cup eller andre store stevner arrangeres av
samlagets skytterlag kan resultatene telles med.

Poengfordeling :

Poengene deles ut blant samlagets medlemmer etter følgende tabell, og det presiseres at poengene skal

tildeles skyttere som skyter for skytterlag organisert i Romsdal Skyttersamlag.

Klasse

Plassering

Poeng

 

Fordeles i hver enkelt
klasse på oppnådd plass.

Ved poenglikhet på
enkeltstevner telles
alle muligheter på
resultatet, hvis likt
deles poengene.

1.plass

50

2.plass

40

3.plass

30

4.plass

29

5.plass

28

6.plass

27

7.plass

26

8.plass

25

9.plass

24

10.plass

23

11.plass

22

12.plass

21

13.plass

20

14.plass

19

15.plass

18

16.plass

17

17.plass

16

18.plass

15

19.plass

10

20.plass

5

 Det er Romsdal Skyttersamlag som tar imot resultater og fører den nødvendige statistikk på dette, det er derfor veldig viktig at alle arrangører sender resultatliste til Samlaget.

Det skal ligge oppdaterte lister på samlagets sider og skal oppdateres etter hvert stevne, slik at alle kan følge med på sin egen utvikling.

Avslutning:

Avslutning og oppsummeringen i året skal følge skytteråret, det vil si at 1. november er siste dato for
årets stevner.


Premiering:

Det deles ut samlagets gylte medalje med blått bånd til Romsdalsskytteren i hver enkelt klasse (11
klasser).
Det settes opp en vandrepremie som vinnes av den som har høyest poengsum uansett klasse. Ved
poenglikhet rangeres felt, bane og 15 m i denne rekkefølge. Vandrepremien tas ut ved tre aksjer.

Utdeling av premier:

Medaljene og vandrepremien skal deles ut på ombudsmøte der alle vinnere inviteres som gjester.
Statuttene vedtatt på styremøte 6. sep 2012 og gjelder midlertidig for 2012, fram til endelig vedtak på
ombudsmøtet 2012.