Til hovedsiden
Serieskyting rekrutt/junior

Besøk vår hovedorganisasjon

 

Innbydelse

Serieskyting for ASP-R-ER-J. for sesongen 2012.

Innendørs serieskyting
Ungdomsutvalget inviterer i år skytterlagene i Romsdal til serieskyting på hjemmebane for ungdomsskyttere. Som tidligere viderefører vi serieskytingen til også å omfatte tre runder utendørs. Til sammen seks runder.

Regler for skytingen.
Tre forskjellige klasser å delta i :
Gruppe 1:   Min. 1 Jun.+ 2 R - ER eller ASP
Gruppe 2:   3 R-ER
Gruppe 3:   3 ASP
Hvert lag skal bestå av tre skyttere, hver enkelt skytter skyter sitt program.
Det benyttes bare godkjente våpen.
Programmet som benyttes er DFS program for 15m.
Bekledning etter skytterboka.
Skyting på egen bane.

Tidspunkt for skytingen:
Runde 1 uke 4
Runde 2 uke 6
Runde 3 uke 9
Påmelding går automatisk når resultatene blir sendt inn. Resultatene sendes snarest etter hver runde med navn og resultat på hver skytter. Når alle lag har sendt inn sine resultat, blir en fullstendig liste lagt ut på samlagets nettside. Dette gjelder innendørsresultatene.
Resultatene sendes til Kato Sætre, 6392 Vikebukt, email: katsaet@online.no

Hvert skytterlag kan stille med flere lag, men hver skytter kan bare skyte på ett lag i samme runde.
Lagene rangeres da som A,B,C osv.

Utendørs serieskyting.
Uke 19 Rakvåg sktl., uke 21 Isfj. og Åndalsnes sktl., uke 23 Malmefjorden sktl.
Utendørs serieskyting vil også være kvalifisering til fylkescup, her må det være 4 skyttere der minimum 1 må skyte juniorprogram.


Hilsen
Kato Sætre
ungdomsleder Romsdal skyttersamlag
mob. 90107610

 

Utendørs serieskyting ASP/R/ER/J 2012 - Fylkescupkvalifisering

Dagene for utendørs serieskyting er nå klare. Vi prøver oss med påmelding fra 17.30 18.30 i Rakvåg og Isfjorden og Åndalsnes. Er det noen som har problem med tiden, er det bare å ta kontakt.

 

I Malmefjorden blir det oppmøte 17.45. Der blir det et opplegg med instruksjon/individuell oppfølging for skytterne i klasse R-ER-J. Om vi har nok kapasitet på instruktørsiden, kan det også bli sett litt på Aspiranter som deltar i serieskytingen. Til slutt gjennomgang av en del ting samlet, mens vi har pizza og brus. Beregnet avslutning 21.45. Her blir det også mulighet for ER/J som ikke er med på serieskytinga å melde seg på, til Kato på tlf 901 07 610/mail katsaet@online.no før 30.mai.

 

Fylkescuplagene består av fire skyttere i klasse R/ER/J der minst en må skyte juniorprogram.

 

Torsdag 10.mai Rakvåg

Torsdag 24.mai Isfjorden og Åndalsnes

Onsdag 6.juni Malmefjorden

 

Det vil bli skutt 25-skudds program.

 

Ungdomsleder

Kato Sætre