Skytingens Dag 2006

 

 

 

Årets arrangement kunne ikke avvikles 28. mai. Vi gjennomførte derfor Skytingens Dag-arrangementet søndag 18. juni på bana vår.

Dessverre viste det seg at arrangementet kolliderte med andre arrangement i Tresfjordområdet,

noe som medførte liten deltakelse. Vi satser på å komme sterkere igjen neste år!

 

Her ser du info fra tidligere arrangement i Tresfjord:

2005