Til hovedsiden
Statutter Høstfeltkarusellen

Besøk vår hovedorganisasjon

 

 

 

Skyting mellom lagene i Vestnes og Vågstranda

 

  1. Det skal holdes en årviss feltskytingskarusell mellom de ovennevnte lag, med individuell konkurranse.

 

  1. Det skal arrangeres tre stevner, hvorav to skal være tellende.

 

  1. Det skal skytes i de til enhver tid gjeldende klasser, men i mesterskapssammenheng skal klassene 1-5 og V55 slåes sammen når det gjelder vandrepokal.

 

  1. Programmet skal være skyting på fem hold med seks skudd på hvert hold. Minst ett knehold. Første hold skal være innskyting på ett hundre meter, eller et annet nøyaktig oppgitt hold, og tellende i konkurransen. Skytterne får se skivene for kontroll.

 

  1. Terminfesting av datoer og arrangørlag skal settes opp på det årlige formannsmøtet på vinteren. Innbydelse til lagene skal sendes ut minst én uke før stevnet.

 

  1. Turnus for stevnene bør være for eksempel (Vågstranda Tresfjord Vestnes) første året, (Fiksdal Rekdal Vågstranda) andre året o.s.v.

 

  1. Innskuddene skal til enhver tid være de samme som ved åpne stevner. Det skal ikke trekkes arr.avg. til arrangøren, men avgiften skal gå til en felles pott for medaljer og gravering. Eventuelt overskudd/underskudd deles likt på alle lagene.

 

  1. Premieinnskuddet går i sin helhet til premier for hvert stevne. Premieringen følger Skytterboka.

 

  1. Det skytes om et vandreskjold som vinnes til odel og eie etter tre seirer i karusellen. Vinner av karusellen premieres med napp i vandreskjoldet med gravert skilt (60 x 15 mm) med flg. tekst:

 

(årstall) (vinnerens navn)

(skytterlag)

(antall treff/innertreff)

 

  Arrangøren av siste stevnet i karusellen sørger for innkjøp av medaljer, mesterskjold og gravert skilt til vandreskjoldet.

 

•  Etter siste stevnes skyting (30 skudd), skal det foretas rangering med tanke på medaljer og vandreskjold. Det skal da skytes finale (12. skudd ett hold kne og ett hold liggende). Ved poenglikhet (etter finale), skal det foretas omskyting. Medaljer og vandreplakett utdeles på resultat tillagt finaleresultat.

 

•  Alle lag som godtar disse statutter har plikt til å arrangere stevne etter oppsatt turnus.

 

•  pkt. 5: Arrangementene følger utarbeidet turnusliste