Til hovedsiden

Skytingens Dag 2012

Besøk vår hovedorganisasjon - Det frivillige skyttervesen

Besøk Romsdal skyttersamlags hjemmesider

 

Skytingens Dag ble avviklet i Tresfjord mandag 18. juni. Tidligere år har det vært lite oppmøte, men i år ble det registrert

ni barn og ungdommer på skytebanen. De fleste hadde ikke prøvd seg som skyttere tidligere. Så får vi se om noen av disse

kommer til å fortsette med denne sporten.

I tillegg til instruksjon, våpen og ammunisjon ble det også anledning å få noe for både sulten og tørsten.

 

Her er hele deltakerlista:

9 deltakere på ungdom, kan vel ta med to eldre Bjørn Inge Olsen og Leif Johan Wenås.

Ungdom

Emma lovise frostad Valle, Marina Furland Kjersem, Rannveig Kjersem,

Ruben Olsen, Stine Birgitte Runde, Emil Tandstad, Martin Tandstad, Liv Marit Sætre og

Ingeborg Kjersem

 

Liv Marit Sætre og Ingeborg Kjersem (nærmest)

Rannveig Kjersem (t.v.), Marina Furland Kjersem, Emma Lovis Frostad Valle og Stine Birgitte Runde

Ruben Olsen

Ingeborg Kjersem

Ingeborg Kjersem og Liv Marit Sætre

.

 

Her ser du info fra tidligere arrangement i Tresfjord:

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 

Romsdal skyttersamlag har sendt flg. info i e-post 9. mars 2012:

 

Til alle skytterlag i Romsdal

Skytingens dag er av DFS terminfestet til 19. august.

Styret i Romsdal skyttersamlag har besluttet at vi gir det enkelte lag frihet til å arrangere sin skytingens dag i løpet av vår / sommer - på en dag som passer laget.

Styret oppfordrer sterkt alle lag å planlegge og gjennomføre SKYTINGENS DAG.

På samme måte så oppfordrer Styret sterkt at lagene gjennomfører skytinger til:

 

Med vennlig hilsen

Harald Valved