Til hovedsiden

Diverse informasjon fra DFS

Besøk vår hovedorganisasjon

 

Oppdatert: 09.05.2023

 
Nye Sauer-løp som erstatning for løp med sprekkdannelser kommer uke 19-2023  
   
Utlysning Nasjonal Grovfelthelg 2024-2026 Sittende stilling uten legeattest

Ny våpenlov trer i kraft 1. juni 2021 - se mer HER!

*******************
*******************

Skytterstyret har vedtatt at alle stevner utsettes, i første omgang til etter 30. april.

Dette får også betydning for trening og oppskyting til storviltprøven.

Se fullstendig informasjon HER!

Nye klasseregler 2017 og Feltåret 2017 m.m. - se HER!
Skytintruktørkurs - november 2016 - se HER! .

SOTNAKKUTVALGETS RAPPORT LAGT FREM

 

Skytterboka 2014-2015 - Feil i skytterboka: Se HER!
Krise- og beredskapsplan for DFS(kortversjon - bokmål - nynorsk - full versjon)
.
..

Flg. melding er mottatt i e-post fra DFS 1.10.2012.

Prøveskudd ved innendørsskyting
Skyttertinget 2012 vedtok at dagens mesterskapsprogram på 15 meter i Skytterbokas punkt 11.130 likestilles med mesterskapsprogrammet som benyttes utendørs på 100 og 200/300. Skytterstyret har med bakgrunn i vedtaket bestemt at det kun skal skytes prøveskudd foran 15-skudden når utendørsprogrammet skytes med 25-skudd eller 35-skudd.

 

Se også:   http://www.dfs.no/verdt-a-vite/referater/norges-skytterstyre/styrenytt/nytt-fra-norges-skytterstyre/

 

 

 

Sakset på DFS' internettsider 9.2.2011:

SAUER 200 STR - Brukerinformasjon

Endring i brukerveileding.

Nyere testing/undersøkelser hos SAUER, med hensyn til optimalt tiltrekkingsmoment på løpets låseskruer (del 306) har gitt som resultat verdier som er forskjellige fra brukerveiledningen.

Optimal tiltrekkingsmoment med tanke på presisjon og levetid er 7 - 8 Nm (Newtonmeter) (se brukerveiledningen side 29).

 

 

Regelendringer for veteraner

Gjeldende fra og med 01.01.12

Høsten 2009 ble det vedtatt at veteranskyttere i klasse V65 og V73 fra stevne til stevne kunne velge å skyte i klasse V55. Vedtaket ble gjort for at veteranskyttere skulle ha fleksibilitet til for eksempel å skyte V55 på 200 meter i baneskyting og fortsatt kunne velge finfelt i feltskytingen.

Ordningen har imidlertid medført at reglementet ble svært vanskelig å praktisere. Det ble blant annet stor usikkerhet om den individuelle muligheten for å velge klasse også gjaldt samlagsskyting osv. Tillitsvalgte reagerte på denne fleksibiliteten, og det ble stilt spørsmålstegn om skyttere vurderte konkurrentene og klassevalg ut fra hvor det var lettest å hevde seg.

Norges Skytterstyre har på denne bakgrunn vedtatt at skyttere i klasse V65 og V73 fra 1. januar 2012 ikke lenger kan velge å skyte i klasse V55 fra stevne til stevne.

Skytterboka kapittel 6.127 Adlerauge

Adlerauge med fast styrke i 0,3 og 0,5 tillates brukt
i klassene V55, V65, V73 og Åpen klasse. Det er ikke
tillatt å montere flere linser på hverandre. Skyttere
i klasse V55 som benytter Adlerauge på hovedskyting
i feltskyting, kan ikke kvalifisere seg til
finale for klasse 2-5 i de offisielle mesterskapene,
samlagsstevne, landsdelskretsstevne og landsskytterstevnet.

På forespørsel om dette også gjelder åpne stevner har ass. generalsekretær Terje Vestvik svart flg. 17.4.2012:

"Det er bare samlagsstevner, landsdelskretsstevner og LS som er regulert i Skytterboka med hensyn på dette regelverket. Den logiske slutning er likevel at dette gjelder alle stevner hvor det er finaler til slutt, da prinsippdiskusjonen jo er den samme for disse stevner. På den annen side, hvis en arrangør av stevner utenom de nevnte i skytterboka godtar bruk av adlerauge i finale, så er det heller ikke feil i forhold til Skytterboka da dette altså ikke er beskrevet."

 

Hva er innerblink på 15 m?

På DFS internettsider er følgende presisert 26.1.2011 vedrørende spørsmålet om hvor grensen for innerblink på 15m-skiver går:

 

"Den siste tiden har det vært noen spørsmål rundt 15 meter, og hva som skal regnes som innerblink og ytterblink. Vi skal forsøke å oppklare noen misforståelser:

Tidligere kunne 10,5 være både innerblink og ytterblink (grensen har gått på ca 10,523). Fra tid til annen har det oppstått litt forvirring rundt dette.

Skytterstyret ønsket derfor at alle skudd med verdi 10,5 skulle være innerblink. I praksis gjøres dette slik at alle skudd med verdi 10,5 og som samtidig er ytterblink, blir gjort om til 10,4.

Med andre ord : Innerblinken er fortsatt like stor som den alltid har vært.

Det som har skapt litt missforståelser er at enkelte arrangører ikke har oppgradert til siste versjon av programvaren,

slik at enkelte skudd fortsatt har vist ytterblink på verdien 10,5. Men resultatlistene er fortsatt riktige.

Arrangører skal derfor ikke rette resultatlistene manuelt."